Gallup definiuje TALENT jako każdy powtarzający się wzorzec myślenia, odczuwania i zachowania, który może znaleźć pożyteczne zastosowanie

Jest on naturalnym sposobem funkcjonowania i odbierania świata. Filtrem, przez który Ty lub dziecko patrzycie na swoje otoczenie i który sprawia, że działacie i zachowujecie się w określony sposób.

To również obszar, w którym każdy z nas ma największe szanse na rozwój swojego potencjału, a używanie go w praktyce daje zadowolenie i satysfakcję.

W latach 60-tych XX wieku do Instytutu Gallupa dołączył badacz i psycholog -profesor Uniwersytetu Nebraska  Donald O. Clifton (1924-2003).

To on właśnie poszukiwał odpowiedzi na pytania związane z tym, co dobrego jest w ludziach i jak te cechy przyczyniają się do osiąganych przez nich sukcesów.

Badania te nadały zupełnie nowy kierunek w psychologii, a w 2002 roku Amerykańskie Zrzeszenie Psychologów (The American Psychological Association) nazwało Donalda O. Cliftona Ojcem Psychologii Pozytywnej lub inaczej psychologii opartej na mocnych stronach (the Father of Strenghts-Based Psychology).